ROADTRIP TO PANAMA

ROADTRIP TO PANAMA

Friday, April 4, 2014

30 seconds to Mars!

Grįžę į Pertą sužinojome, kad Gintarės mėgiamiausia grupė atvyksta koncertuoti į Pertą - negalėjome praleisti tokios progos.

Back in Perth we found out, that Gintares favorite band is coming to Perth - we couldn't miss this!