ROADTRIP TO PANAMA

ROADTRIP TO PANAMA

Saturday, January 2, 2016

Visus su Šv. Kalėdom!


Švenčių metu visados būna skaudu keliauti, nes kai šalta lauke, visados norisi pasišildyti prie artimų žmonių širdžių, šiltai apkabinti savo mylimus draugus ir šeimą, linksmai pasijuokti ir pasidžiaugti gyvenimu kartu. Šiemet taip pat buvo sunkus akmenėlis širdutėje, nes mūsų brangi Šeimynėlė ir mylimieji draugai buvo toli, už jūrų marių. Nepaisant to, esame be galo laimingi ir dėkingi likimui, kad mus atvedė į šiuos nuostabius namus, kuriuose gyvena tiek daug "keliautojų našlaičių", kurie visi paliko savo šeimynas toli namuose ir dabar turime tik


vienas kitą, žmones, į kuriuos galime atsiremti, pasitikėti ir pasišildyti širdutes. 


Mūsų name šiuo metu gyvena 3 lietuviai, 2 australai, 1 britas, 1 ispanė, 1 prancūzė ir 1 slovėnė. Visi per šias Kalėdas sunešeme savo gimtų kraštų tradicijas ir dalinomės bendra kūčių vakariene. Buvo taip smagu ir linksma, kad vienišumo net nesijuto, spindėjo tik pagarba, meilė ir džiaugsmas. Esame be galo laimingi turėdami savo Kanadietiškąją šeimyną. 

Šiuose namuose niekados netrūksta juoko, džiaugsmo, meilės ir linksmų idėjų.
Visi išsitraukėme savo slaptą Kalėdų Senelį ir apsidovanojome mažomis, bet apgalvotomis dovanėlėmis. Mantautas gavo išgyvenimui svarbių ekstremalių salygų degtukų, o mane apdovanojo gražiu Kanadietišku šalikėliu. 
Studentiško stiliaus kalėdinė eglutė. 
Pirmąją Kalėdų dieną pasitikome su kūčių likučių pusryčiais ir krūva dovanėlių. Pasirodo, kad manęs jau net tris mėnesius laukė mano išsvajotas teleskopas! Mantautui tikrai pavyko man padaryti didžiulę staigmeną. O jis pats gavo visą krūvą dalykėlių mūsų sekančiai kelionei, įskaitant naujus kalninius batukus. 


Tradiciškai lietuviška.
Kokios kūčios be kūčiukų.
Spanguolių kisieliaus giminaitis.
Kanadietiškoji šeimyna su draugais.
Deglo ir dektukų rinkinys. 

Labas rytas, šventos Kalėdos!
Kalėdiniai pusrytukai.
Jaukumo įsikūnijimas.
 Pasiėmę kelis savo namų "našlaičius" keliavome i vieno kalno papėdę kalėdiniam pasivaikščiojimui po mišką. Pasiekėmė tikrai įspūdingą vietą!