ROADTRIP TO PANAMA

ROADTRIP TO PANAMA

Thursday, June 23, 2016

Išvyka po Britų Kolumbiją - antroji diena.

Patraukę tolyn į šiaurę stoviniavome kas keletą kilometrų - čia vis kažkur romantiškai teka krioklys, snieguotos kalnų viršūnės atrodo kaip gardūs kepiniai barstyti dangišku cukrumi, o ir turistams skirtų apžvalgos aikščių ar trumpų žygių čia netrūko. Dėl laiko stokos ir mano netikėtai prastos savijautos nerizikavome ir į ilgus, didelius žygius kelionės metu neėjome, bet už tai greičiau ir daugiau vietų, miestelių/kaimelių apvažiavome. Savo antrąjai nakčiai pasirinkome stovyklavietę prie pat sraunios upės ir nuostabių krioklių. Vanduo užėje tikrai nekvietė maudytis, net tik nusiprausti jau buvo iššūkis, nes ledinis vanduo gėlė sąnarius ir budino net atisbudusius. 


Stovyklavietės čia arba privačios arba valstybinės. Valstybinėse stovyklavietėse kasdien dirba miškininkai, kurie surenka pinigėlius už nakvynę, rūpinasi, kad visados būtų tvarkinga, kad žmonės laikytūsi taisyklių ir visuomet būtų saugu. Pagrindinė ir kogero svarbiausia taisyklė - visados elgtis atsakingai ir neprovokuoti meškų. Galbūt kyla klausimas, o kaip gi išprovokuoti mešką, kai jos nematai? Paprasčiausias neapdairus dalykas - palikti savo maistą neapsaugotą, t.y. lauke.

Kaikurios stovyklavietės turi net atskiras dėžes tolėliau nuo palapinių vietų būtent maistui. Tiek šiukšliadėžės, tiek erdvės maistui yra įkurtos su meškos apsauga - specialiai pakeliama svirtele, kurių meškos atidaryti negali. Mes neapdairiai palikome savo maisto dėžę prie automobilio, tačiau spėjome laiku susiprotėti ir ją parkelti į automobilį. Laimei, mums neteko nei matyti, nei girdėti meškų aplinkui, tačiau dėdami kiekvieną žingsnį atydžiai analizavome savo aplinką ir stengėmės kelti "triukšmą" arba bent jau kalbėtis. Kuprinėse visuomet turėjome specialų buteliuką meškoms nubaidyti - patrauki svirtelę ir buteliukas sukelia didžiulį triukšmą, nuo kurio meškos išsigąsta ir pasitraukia. Žinoma, jis veikia, kai matai mešką tolėliau nuo savęs, o ji dar nežino, kad Tu arti. Tai tiesiog yra būdas informuoti gyvūną, kad jis ne vienas ir netoliese yra "grėsmė". 


Nairn kriokliai.


Joeffrey kalno/ežerų ledynas,