ROADTRIP TO PANAMA

ROADTRIP TO PANAMA

Saturday, July 9, 2016

Jeloustounas - geologų rojus ir dar vienos svajonės išpildymas

Pagrindinė Jeloustouno unikalumo priežastis yra jo buvimas supervulkanu. Dažniausiai vulkanai būna akimir aprėbiami, jų dydis ganėtinai aiškus. Tačiau Jeloustouno vulkano dydis yra gigantiškas, jo kalderos akimis neaprėbsi, o ją visą apvažiuoti būtų ilgoka kelionė. Jo krateryje virte verda geologinis gyvenimas, o jo kraštus drebina žemėdrebos.
Čia viešpatauja karštosios versmės, fumarolės, geizeriai, purvo baseinai. Trumpai papasakosiu:
KARŠTOSIOS VERSMĖS - vandens telkiniai, kuriuos magmos karštis kaitina ir kelia įkaitusį vandenį aukštyn. Pakilęs aukštyn vanduo atvėsta ir taip palaiko vandens cirkuliaciją telkinyje.
GEIZERIAI yra karšti, požeminiai vandens šaltiniai, kurie išsiveržia į viršų vandens čiurkšle. Geizerių dydis labai skirtingas, kaikurie labai maži, o kaikurie keliolikos ar kelesdešimties metrų.
FUMAROLĖS susidaro, kai vandens šaltinia yra per siauras ir neturi užtektinai vandens, kad išsiverštų geizerio būdu, todėl iš fumarolių kyla tik karšti garai, vandens kiekis per mažas, todėl nepasiekia paviršiaus.
PURVO VONIOS susidaro, kai uolienas magma kaitina iš Žemės gelmių, o krituliai jas drėkina iš viršaus.
Mano didžiausias noras buvo pamatyti Didyjį Prizmatinį baseiną (didžiausias ir spalvotas). Jo dydis ir spalvų margumas žavi ir akina. Dabar galiu oficialiai pasakyti, kad pasiekiau savo svajonę ir tikslą.

Kai svajonės tampa tikslais, jos išsipildo. (Gintarės išmintis)