ROADTRIP TO PANAMA

ROADTRIP TO PANAMA

Friday, March 21, 2014

Uolos / Caves

Naujoje Zelandijoje pilna urvų ir uolų, todėl pakeliui vis užsukdavome į kurią nors iš jų.

New Zealand is full of caves, so on our way we stopped at some of them.

Uolos įėjimas.

Uolos lubos.


Jaunieji tyrinėtojai.