ROADTRIP TO PANAMA

ROADTRIP TO PANAMA

Tuesday, April 22, 2014

Mokslai baigti!

Vargai baigti - certifikatas rankose! O mokslo baigimo dieną nutarėme atšvęsti prie grupioko Andriaus asmeninio baseino.


Rimta nuotrauką su mūsų direktore

Ir "Funky" nuotrauka, direktorės prašymu

Australia Professional Skill Institute studentai iš Lietuvos


Po baseino išėjome pasivaikščioti į šalia esantį parką