ROADTRIP TO PANAMA

ROADTRIP TO PANAMA

Monday, January 25, 2016

Torsteno lavos tunelis

Aplankėme kogero vieną žavingesnių lavos kūrinių - lavos tunelį. Lavos tuneliai susiformuoja naturaliai, kai stipri lavos tėkmė apatinėje dalyje teka greičiau, todėl yra karštesnė, o jos išorinė dalis teka lėčiau ir pradeda greičiau stingti. Sustingusi viršutinė dalis sudaro kupolą, o apatinė dalis galutinai išbėga, sustingsta ir taip sudaro lavos tunelį. Virš šio lavos tunelio užaugo drėgnasis miškas ir kaikurių medžių šakos prasiskverbė pro tunelio stogą.