ROADTRIP TO PANAMA

ROADTRIP TO PANAMA

Friday, July 29, 2016

Mono ežeras

Į rytus nuo Jozemičio nacionalinio parko tūno Mono ežeris, dvigubai didesnis nei San Franciskas ir tris kartus sūresnis nei vandenynas. Kadangi šis ežeras turi tik intakus iš kalnų, bet neturi jokių ištakų, jo druskingumas yra net 10%. Čia dar vis esantis geologinis aktyvumas iš gilumų šaltinėliais išspaudžia kalcijingą vandenį, kuris pasiekęs karbonatingą ežerą aplink šiuos šaltinėlius suformuoja tufas (klintines). Ežero vidurje stūgso dvi vulkaninės kilmės salos, į kurias kasmet užklysta keliautojai paukščiai pailsėti, o kaikurie šiame ežere ir peri. Labiausiai paplitę gyvūna yra musės. Jos čia pakrantėse prideda milijonus lervų, kurios minta dumbliais ir miniatūrinėmis krevetėmis, augančiomis sūriame ežere.
Šalia dar vis išlikęs ryškus krateris, vos 650 metų senumo, kupinas obsidiano ir jau išdulėjusių dulkių.